31-åring dømt til halvannet års fengsel for råkjøring

En mann (31) er i Sør-Rogaland tingrett dømt til ett år og seks måneders fengsel for flere alvorlige fartsoverskridelser og farlig kjøring på motorsykkel.

Retten mener det er bevist utover enhver rimelig tvil at det var 31-åringen som blant annet kjørte i 263 kilometer i timen i Eiganestunnelen i Stavanger i september 2020, skriver Stavanger Aftenblad.

Tiltalte nektet straffskyld. Han mener at det må ha vært en av dem som har lånt motorsykkelen hans, som sto bak den ulovlige kjøringen.

I dommen beskrives 31-åringens kjøring som svært alvorlig: «Langt over halvparten av hastighetsoverskridelsene i tiltalebeslutningen er av en slik karakter at den enkelte isolert sett ville ha kvalifisert til ubetinget fengsel», skriver tingretten. Tiltalen mot 31-åringen omfattet 56 overtredelser av vegtrafikkloven.

I tillegg til halvannet års fengsel dømmes 31-åringen til å tåle inndragning av både motorsykkelen og kjøreutstyret hans. Tiltalte fradømmes også retten til å kjøre førerkortpliktig motorvogn for alltid og til å betale 6.000 kroner i sakskostnader.

Straffen er i tråd med påtalemyndighetens påstand.

Mannens forsvarer, advokat Frode Jæger Folkestad, sier til avisa at han nå vil gjennomgå dommen med sin klient.