Smittsom virussykdom blant duer i Oslo

Det er påvist en svært smittsom virussykdom blant byduer i Oslo. Les mer Lukk

Det er påvist en svært smittsom virussykdom blant byduer i Oslo, skriver Bymiljøetaten i Oslo kommune på Facebook.

– Det er funnet flere titalls døde duer i flere områder i byen. Mattilsynet har i samarbeid med Veterinærinstituttet fått gjennomført analyser som bekrefter at de undersøkte duene har vært smittet av et virus (paramyxovirus-1). Sykdommen er ikke vist å smitte fra fugl til mennesker og gi sykdom hos mennesker, skriver etaten ifølge VG.

Viruset de har vært smittet av, er paramyxovirus-1, som ifølge Mattilsynet oftest forårsaker sentralnervøse symptomer hos duer, som bevegelsesvansker, lammelser i beina, sirkelgang og vridning av halsen, skriver Dagbladet.

Tilsynet opplyser at sydommen forekommer over hele verden. Det siste tilfellet i Norge var i 2011.

Selv om det ikke er påvist smitte fra fugler til mennesker, fraråder etaten mot mating av duene, spesielt der de vanligvis mates.

– Duene bør ikke ha problemer med å finne naturlig mat på denne tiden av året, påpeker etaten på Facebook.

Videre skriver etaten at Mattilsynet skal kontaktes ved funn av døde fugler hvor det er mistanke om smittsom sykdom.

– Dette gjelder først og fremst byduer, andefugler (ender, gjess og svaner), havsuler, måkefugler, vadefugler, rovfugler og kråkefugler.