Bestefar dømt for overgrep over ni år mot barnebarn

En mann i 60-årene er dømt til åtte års fengsel for å ha begått gjentatte overgrep mot barnebarnet sitt fra hun var 7 til 15 år.

Da saken gikk i Buskerud tingrett i forrige uke, forklarte kvinnen som nå er i 20-årene at bestefaren i perioder hadde forgrepet seg på henne så ofte som en gang i uka.

Retten var delt i skyldspørsmålet, og en av meddommerne mente det ikke var tilstrekkelig bevis for overgrepene. Flertallet, som altså dømte mannen, sier i dommen at de mener kvinnens forklaring er troverdig og at de «i all vesentlighet» legger den til grunn. De mener det hun fortalte i retten gjenspeiler det hun har vært utsatt for.

I tillegg til fengselsstraffen, er bestefaren idømt fem års besøks- og kontaktforbud. Han dømmes også til å betale drøyt 6,2 millioner kroner i oppreisning, menerstatning og erstatning for både allerede påført og fremtidig inntektstap.

Kvinnen har i ettertid blant annet fått påvist en kompleks PTSD-diagnose (posttraumatisk stresslidelse). Hun har nylig fått innvilget status som «ung ufør» og har en medisinsk invaliditet på 42 prosent. Retten mener hun vil være 100 prosent arbeidsufør i svært lang tid fremover.