De nordiske folkekirkene anker dommen i søksmålet mot staten

Margaretakyrkan i Oslo tilhører Svenska kyrkan, som er blant menighetene som har saksøkt staten og nå vil anke tingrettsdommen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Les mer Lukk

De nordiske folkekirkene anker tingrettsdommen som sa at de ikke kunne kreve tilbakebetaling på 30 millioner kroner i statsstøtte for årene 2017 til 2019.

Det bekrefter advokat Frode Sulland overfor Vårt Land.

Han representerer de nordiske (svenske, finske og islandske) folkekirkene i Norge.

Bakteppet for uttalelsen er at Oslo tingrett i mai frikjente staten ved Barne- og familiedepartementet i saken hvor De nordiske folkekirkene (DNF) krevde å få tilbakebetalt over 30 millioner kroner i statsstøtte for årene 2017 til 2019.

– Våre klienter er uenige i tingrettens avgjørelse og mener denne er basert på en feil rettsanvendelse, sier Sulland til avisen.

Bakgrunnen for konflikten er en regelendring fra 2016 hvor man endret måten antall medlemmer ble beregnet på.

Fram til da kunne de bruke medlemsregistrene fra sine hjemland, slik at de kunne overføre medlemskap når finner, islendere og svensker flyttet til Norge.

Endringen førte til et drastisk fall i antall godkjente medlemmer for de tre kirkene. Nå må de innhente aktivt samtykke fra hvert enkelt innflyttet medlem.