Eiendomskonsern med 19 milliarder i overskudd

Eiendomsselskapet Fredensborg 1994 AS endte med et rekordresultat på 19,2 milliarder kroner i fjor, opp fra 8,8 milliarder året før.

Aksjeselskapet er holdingselskapet på toppen av selskapsstrukturen til eiendomsinvestor Ivar Tollefsen, som ved årsskiftet satt på eiendommer verdt tett oppunder 300 milliarder kroner, skriver Dagens Næringsliv. Det reelle overskuddet i Tollefsens heleide selskap er 10,6 milliarder, mot 4,8 milliarder i 2020, ifølge avisen. Resten tilfaller «ikke-kontrollerende interessenter».

Oppkjøp og verdijusteringer av eiendommene har bidratt til at verdien av eiendommene i selskapet har økt med 90 prosent – nesten en dobling – fra 2020.

– 2021 var et år med vekst og god resultatutvikling i alle forretningsområder, konkluderer finansdirektør Arve Regland i Tollefsen-selskapet Fredensborg as.

Verdiøkning på eiendommene er også den viktigste driveren bak det rekordhøye overskuddet i fjor. Samtidig økte leieinntekten med 32 prosent til 9,3 milliarder kroner, i hovedsak som følge av oppkjøp i Danmark, Sverige og Tyskland, ifølge styrets årsberetning.

– Heimstaden, som er vårt største selskap, hadde god utvikling i leiepriser og en allerede lav ledighet er redusert ytterligere. Verdiene steg betydelig som følge av kjøp og god verdiutvikling, skriver Regland i en epost.