Norsk olje og gass skifter navn

Fra august bytter Norsk olje og gass navn til Offshore Norge, melder interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen i en pressemelding.

Styret i Norsk olje og gass ba administrasjonen om å sOffshore Norgeette i gang en navneendringsprosess 7. mars i år.

Bakgrunnen for navnebyttet er at norsk sokkel er i endring. I tillegg til olje og gass organiserer selskapet også havvindselskapene, selskaper som fanger og lagrer CO2 under havbunnen, i tillegg til selskaper som driver med hydrogen og havbunnsmineraler.

– Det nye navnet viser bredden i aktiviteten vår industri jobber med, på havet og på land, sier administrerende direktør Hildegunn T. Blindheim i Offshore Norge i en pressemelding.

I arbeidet med navneendringen har de fått inn over 200 innspill medlemmene.