Næringsministeren om klimarapport: – Vi må få opp tempoet kolossalt

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) mottok torsdag flere anbefalinger fra et ekspertutvalg som har vurdert dagens rammevilkår og marked for norske klimavennlige investeringer. Les mer Lukk

Økonomisk støtte vil være et viktig virkemiddel for nye utslippsfrie næringer i Norge, ifølge en ny klimarapport.

– Vi skal få til tre ting samtidig: Kutte klimagassutslipp i tråd med Parisavtalen, ta vare på naturen og skape nye jobber og ny optimisme. Dette blir den største omstillingen noensinne. Vi må imidlertid få opp tempoet noe helt kolossalt, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en pressemelding.

Vil kreve omstilling av norsk økonomi

Torsdag mottok han flere anbefalinger fra et ekspertutvalg som har vurdert dagens rammevilkår og marked for norske klimavennlige investeringer. Utredningen peker blant annet på at sosial rettferdighet, god kommunikasjon og kompetansebygging er viktig for å sikre befolkningens støtte – og dermed tempo og troverdighet i omstillingen.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) mener at klimaendringene vil kreve en stor og grunnleggende omstilling av norsk økonomi, og at det ikke lenger holder med marginale justeringer.

– Utvalgets rapport blir et viktig grunnlag for arbeidet vårt framover, sier Barth Eide.

Noen av anbefalingene i rapporten er som følger:

* Norge bør ha en forutsigbar politikk for å realisere klimamålene.

* Karbonprising er et sentralt virkemiddel, og det må suppleres med reguleringer og økonomiske støtteordninger som stimulerer til omstilling til nye utslippsfrie næringer.

* Klimavennlige investeringer har ofte høy politisk risiko. Generelt vil usikkerhet redusere investeringsvilligheten. Det er derfor et mål i seg selv å øke troverdigheten og forutsigbarheten i norsk klimapolitikk.

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO mener at om en skal få til en endring som både reduserer utslipp, bevarer konkurranseevnen i næringslivet og er sosialt akseptabel, så kreves det en rekke virkemidler fra myndighetene. Les mer Lukk

Ikke gitt at markedet ordner seg selv

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO mener at ekspertutvalgets rapport viser at det globalt behøves store investeringer i blant annet fornybar energi og ny klimateknologi for å nå målene om utslippsreduksjoner i tråd med Parisavtalen.

– Det krever omstilling i eksisterende sektorer og nye næringer. Det gir også en rekke muligheter for bedrifter som kan levere disse løsningene, sier han og legger til:

– Rapporten viser også at å være klimavennlig ikke nødvendigvis er lønnsomt i dag. Å få til en endring som både reduserer utslipp, bevarer konkurranseevnen i næringslivet og er sosialt akseptabel, krever en rekke virkemidler og i flere tilfeller koordinering fra myndighetene. Det er det ikke gitt at markedene ordner selv, mener Dørum.