NVE starter overvåking av nytt fjellparti

NVE starter kontinuerlig overvåkning av fjellpartiet Skutshorn i Vang kommune i Valdres. Markeringen viser hvilken del av fjellet som kan rase ut. Foto: Reginald Hermanns / NGU / NTB Les mer Lukk

Det ustabile fjellpartiet Skutshorn i Vang kommune i Valdres klassifiseres av NVE som et høyrisikoobjekt, og nå skal det overvåkes døgnet rundt.

Et større fjellskred fra Skutshorn kan forårsake en flodbølge som kan ramme bebyggelse langs Vangsmjøse og kommunesenteret i Vang. Deler av fjellpartiet på opp mot ti millioner kubikkmeter beveger seg med opptil tre centimeter i året.

– Kartleggingen viser at faren og konsekvensene ved et skred fra fjellpartiet vurderes som så store at vi ønsker en kontinuerlig overvåking, sier geolog Kjetil Indrevær i skredseksjonen i NVE.

Det betyr at NVE tar ansvaret for varsling til kommune, politi og statsforvalteren ved økte bevegelser i fjellpartiet. NVE ønsker å ha på plass et system for kontinuerlig overvåking så raskt som mulig, innen utgangen av 2023.

Fram til da er det allerede nå etablert overvåking som vil gi tidlig forvarsel på eventuelt økte bevegelser i fjellpartiet.

Skutshorn er et stort ustabilt fjellparti som ligger 600 meter over innsjøen Vangsmjøse. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har kartlagt fjellpartiet siden 2018.

Skutshorn blir det tiende fjellpartiet i Norge som overvåkes døgnet rundt.