Nasjonal anbefaling om utsettelse av pride opphører – politidistriktene gjør egne vurderinger

To personer ble drept og 21 personer skadd da en mann løsnet skudd mot utesteder i Oslo natt til lørdag. Foto: Javad Parsa / NTB Les mer Lukk

Rådet fra politiet om at alle pridearrangementer må utsettes blir opphevet. Det er opp til hvert enkelt politidistrikt å gjøre risikovurderinger.

Politidirektoratet ba om at alle pridearrangementer i hele landet skulle bli utsatt som følge av terrortrusselen, men går nå tilbake på det etter at trusselnivået er senket til nest øverste nivå.

– En nasjonal anbefaling om utsettelse av Pride-arrangementer opphører. Politidistriktene vil selv gjøre risikovurderinger knyttet til enkeltarrangementer og håndtering av store folkeansamlinger basert på det overordnede trusselbildet og lokale forhold, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Den nasjonale bevæpningen fortsetter imidlertid.

– Med denne endringen som PST nå har varslet, vil vi også justere på tiltakssettingen. Imidlertid opprettholdes inntil videre den midlertidige bevæpningen for alt innsatspersonell i politiet, sier Bjørnland.