PST frykter nye angrep fra islamister og andre miljøer – ber om tips fra folk

To personer ble drept og 21 personer skadd da en mann løsnet skudd mot utesteder i 1.15-tiden på utsiden av London pub i sentrum av Oslo. Foto: Javad Parsa / NTB Les mer Lukk

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) kan ikke si hvor lenge Norge skal være i unntakstilstand på grunn av terrortrusselen. De ber folk være ekstra årvåkne.

Etter masseskytingen i Oslo sentrum natt til lørdag, der to menn ble drept og over 20 skadd da en mann skjøt mot utestedene Per på hjørnet og London pub, er terrortrusselnivået ekstraordinært, ifølge PST.

Det store spørsmålet er om det er trygt i Oslo og Norge nå, eller om det er fare for nye angrep.

– Vi er alltid veldig påpasselige med at det kan være en fare for en smitteeffekt etter et terrorangrep, sier seniorrådgiver Anett Aamodt i PST til NTB.

– Det vi er redde for da i første omgang, er at det skal være til inspirasjon for andre. Så er vi også bekymret for at det kan være motreaksjoner fra andre miljøer, sier hun.

Hvor lenge unntakstilstanden skal vare, er vanskelig å si, sier Aamodt.

– I utgangspunktet er det meningen at terrortrusselnivå 5 skal tilsi en kortvarig tilstand, men det kommer også helt an på hvordan saken utvikler seg. Så lenge situasjonen er uavklart, er det vanskelig å si hvor lenge den situasjonen skal vare, sier hun.

Ekstremister under radaren

PST-sjef Roger Berg sa mandag at det er konkrete personer i ekstremistiske miljøer som nå har gått under radaren. Det er en av begrunnelsene for at politiet ber om at pridestevner utsettes.

– Jeg kan ikke gå inn i det spørsmålet, men PST har en rekke personer i vår portefølje som det er knyttet en bekymring til. Vi har våre indikatorer og vår metodikk som vi jobber ut fra, men vår grad av kontroll avhenger av informasjonen som kommer inn, sier Aamodt.

– I hvor stor grad har PST økt overvåkingen og kontrollen av personer i ekstreme miljøer?

– PST jobber til enhver tid aktivt for å skape og skaffe oss oversikt over de det er knyttet en bekymring til. Jeg vil gjerne fremheve at vi er avhengig både av å snakke med folk, men også tips og hjelp fra publikum, sier Aamodt.

Ber folk si ifra

Hun sier at det i en så uavklart situasjon som vi er i nå, er ekstra viktig at folk sender inn tips om personer de frykter kan utgjøre en sikkerhetstrussel.

– Det kan være til hjelp fra både oss og det ordinære politiet, og dermed ønsker vi å oppfordre til at dersom det er noen som har informasjon av interesse, så tar de kontakt med oss eller politiet, sier Aamodt.

– Tar PST eller politiet i samarbeid med PST etterforskningsskritt mot andre navngitte personer i forbindelse med masseskytingen enn mannen som er terrorsiktet?

– Av hensyn til etterforskningen vår og av hensyn til at vi står i en uavklart og ekstraordinær trusselsituasjon, ønsker vi ikke å si noe om det, sier Aamodt.

PST-kritikk

PST har også fått kritikk for at de så tidlig i etterforskningsfasen har sagt at det var et terrorangrep.

Oslo-politiet har sagt at de og PST sitter på opplysninger de ikke kan gå ut med på dette tidspunktet.

– Vi ønsker ikke å svare på den kritikken på nåværende tidspunkt. Dette er en uavklart og ekstraordinær trusselsituasjon. Vi sitter med et omfattende bilde, og vi vurderer terrortrusselnivået fortløpende. Med en gang dette nivået kan settes ned, vil det bli kommunisert ut til folket, sier Aamodt.