Tipssaken på Bristol skal behandles i Høyesteret

Arbeidsgiverne vant fram med sitt ønske om å anke den såkalte tipssaken til Høyesterett, som nå har besluttet at saken skal behandles.

De ansatte på Hotel Bristol krevde å få beholde all tips uten at arbeidsgiver skal kunne trekke arbeidsgiveravgift og kostnader. Arbeidstakersiden vant fram med kravet i Borgarting lagmannsrett i april i år etter først å ha tapt i Oslo tingrett i 2021.

Men arbeidsgiversiden anket saken til Høyesterett, og nå har Høyesteretts ankeutvalg besluttet at saken skal behandles i Høyesterett.

Ni Fellesforbundet-medlemmer ved Hotel Bristol i Oslo og 14 Parat-medlemmer fra Oslo Plaza Hotel gikk sammen med fagforbundene sine til sak med krav om at hotellene slutter å trekke arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader fra tipsen.

– Hotellene har trukket omtrent 10,5 prosent av tipsen til arbeidsgiveravgift. Oslo Plaza Hotel har trukket 10 prosent til administrasjon, mens Hotel Bristol har trukket 5 prosent. I tillegg har hotellene trukket fra skatt, pensjon og feriepenger. Blir denne dommen stående, har ansatte rett til å beholde alle pengene, sa Parat-advokat Grete Dieserud Dieserud etter seieren i lagmannsretten i vår.