Nesten 1.000 døde etter fall i fjor

Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at 905 av de 994 som døde etter fall i Norge 2021, var 70 år eller eldre.

Tallene kommer fra dødsårsaksregisteret til Folkehelseinstituttet. I tilfellene hvor personer døde etter fall i fjor, var de fleste eldre personer som falt hjemme. Mange fall kan knyttes til at de er eldre og har sykdommer, skriver P4.

Overlege ved dødsårsaksregisteret til FHI, Guttorm Raknes, forteller til radiokanalen at død etter fall er en betydelig dødsårsak. Han sier det er mange grunner til at eldre er mer utsatt for fall.

– Man blir generelt mer svimmel, får dårligere reaksjonsevne, en del får sykdommer som gjør at man faller. I tillegg kan mange få brudd når de faller på grunn av beinskjørhet, forteller Raknes.