Norge får innpass i EUs batteriallianse

Norge og EU er enige om å styrke samarbeidet om råmaterialer og batterisatsingen. Det betyr blant annet at Norge får innpass i unionens batteriallianse.

Norge får delta på ministermøtene i EUs batteriallianse og skal også delta og bidra til EUs batteriakademi, opplyser EU-kommisjonen i en pressemelding. Samtidig vil Norge og EU diskutere om batteripakker og -celler produsert i Norge kan få innpass i det britiske markedet og unngå Storbritannias batteritoll.

Dagens Næringsliv skriver at et lenge varslet industripartnerskap med EU fremdeles ikke er inngått. I en felles uttalelse fra Norge og EU heter det at enigheten som er oppnådd, vil «ytterligere forsterke de politiske relasjonene og økonomiske båndene mellom EU og Norge» – og at dette skal bane veien for et partnerskap «på sikt».

Ifølge næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) vil det komme et nytt dokument fra EU og Norge tidlig i høst som vil være enda mer konkret og vise flere former for samarbeid mellom partene.

– Vi jobber fra begge sider for å fylle med innhold. Det vil være helt konkret på hva som kan leveres når og hvordan måle effekten av dette, sier han til avisen.