Politiet: Alle pride-arrangementer i Norge bør vurdere å utsette på grunn av informasjon fra PST

Politidirektør Benedicte Bjørnland. Foto: Torstein Bøe / NTB Les mer Lukk

Oslo-politiet ber arrangøren av mandagens støttemarkering i Oslo om å utsette. De ber alle arrangører av pridestevner vurdere å gjøre det samme.

– På bakgrunn av informasjon fra PST og at det skeive miljøet er en del av fiendebildet til ekstreme islamister, er politiets klare anbefaling at kveldens Pride-arrangement i Oslo utsettes og eventuelt andre Pride-arrangement andre steder i landet, blir vurdert utsatt inntil videre, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vurderer trusselsituasjonen som ekstraordinær.

– PST vurderer at vi fortsatt står i en ekstraordinær trusselsituasjon. Det er gjennomført en terroraksjon, og det foreligger en uavklart trussel, sier Bjørnland.

Støttemarkeringen som var planlagt i Oslo ved Rådhusplassen, har fått råd om å utsette.

– Politiet har i dag vært i dialog med arrangøren av markeringen på Rådhusplassen i Oslo og anbefaler at arrangementet utsettes, sier politimester i Oslo, Beate Gangås.

Saken oppdateres.