Krisemøte om trafikkdødsfall: Vurderer justerte fartsgrenser og økt bruk av fotobokser

Det står 413 fotobokser langs norske veier. Kapasitetsproblemer, både hos politiet og Vegvesenet, er årsaken til at ikke alle boksene står på hele tiden. Les mer Lukk

Justerte fartsgrenser og økt bruk av fotobokser er blant tiltakene som Statens vegvesen vurderer for å få bukt med dødsfall i trafikken.

– Utviklingen vi har hatt de tre siste månedene må snus. Derfor slår vi oss sammen og intensiverer arbeidet med trafikksikkerhet både på kort og lang sikt. Det er dessverre ingen enkle og kjappe løsninger. Men sammen håper vi å nå fram til trafikantene, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Saken oppdateres.