Meklingen for flyteriggansatte har startet

Over 1.000 flyteriggansatte går onsdag ut i streik dersom meklingen mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund (NR) om flyteriggavtalen ikke fører fram.

– Hovedkravet vårt er økt kjøpekraft. Samtidig skal vi ha et fundament som sikrer at denne bransjen er konkurransedyktig i kampen om arbeidskraften, sier forbundsleder Frode Alfheim, som leder forhandlingene for Industri Energi.

Forhandlingene ble brutt 19. mai. Hvis partene ikke kommer til enighet i meklingen, blir det streik fra natt til 29. juni.

Industri Energi har varslet plassfratredelse for 1.060 medlemmer. Streikeuttaket vil i utgangspunktet ikke ramme produksjonen på norsk sokkel.

Flyteriggavtalen omfatter cirka 4.300 Industri Energi-medlemmer.