Høyesterett plasserer skylden for Filipstad-ulykken hos Bane Nor

En ung gutt mistet livet, og to venner av ham ble kritisk skadd da de fikk strøm i seg på Filipstad i Oslo i 2019. Les mer Lukk

Bane Nor hadde både mulighet og oppfordring til å iverksette tiltak som kunne ha sørget for at Filipstad-ulykken ble unngått, fastslår Høyesterett.

En ung gutt døde og to tenåringer ble kritisk skadd da de fikk strøm i seg etter å ha klatret opp på et togsett inne i en tunnel på Filipstad driftsbanegård i Oslo i 2019. I likhet med Borgarting lagmannsrett fastslår Høyesterett nå at det var årsakssammenheng mellom manglende sikring i tunnelen og at ulykken fant sted.

– Høyesterett konkluderer med at personer i foretaket hadde opptrådt uaktsomt, enten hver for seg eller samlet. Bane Nor hadde både mulighet og oppfordring til å iverksette tiltak som var egnet til å avverge hendelsen, og det var årsakssammenheng mellom Bane Nors unnlatelser og ulykken, skriver domstolen i et sammendrag.

Anken over domfellelsen for blant annet uaktsomt drap og uaktsom kroppsskade, fremmes til behandling, forkastes.

Even Warsla Meen (15) ble erklært død på stedet etter at han inne i en tunnel på Filipstad driftsbanegård i Oslo i 2019 fikk strøm i seg fra en kjøreledning som førte 15.000 volt. Hans 16 år gamle kjæreste og en 15 år gammel kamerat ble kritisk skadd i ulykken, men overlevde.

Ungdommene hadde tatt seg over et gjerde og inn i tunnelmunningen kalt Strupen. Inne i tunnelen klatret de opp på taket til et gammelt, nedslitt og overtagget togsett.

I Borgarting lagmannsrett ble Bane Nor domfelt på alle punkter etter dødsulykken. Domstolen fant ikke grunnlag for å plassere straffansvar hos enkeltpersoner, men selskapet ble dømt til en foretaksstraff på 10 millioner kroner.