TV 2 oppfylte de fleste kravene som allmennkringkaster i fjor

TV 2 mottar 135 millioner kroner for 2021 etter at de i fjor oppfylte de fleste kravene som allmennkringkaster. Foto: Javad Parsa / NTB Les mer Lukk

TV 2 oppfylte i fjor de fleste kravene som allmennkringkaster og mottar full kompensasjon på 135 millioner kroner for 2021, ifølge Medietilsynet.

Også i fjor førte koronapandemien til perioder med nasjonale pålegg og anbefalinger om hjemmekontor. TV 2s nyhetsredaktør var derfor betydelig mindre til stede i Bergen enn avtalen forutsatte, og dermed brøt TV 2 deler av kravene til lokalisering av allmennkringkastingsvirksomheten i Bergen.

– Fordi koronapandemien er en hendelse utenfor TV 2s kontroll vil Medietilsynet verken avkorte kompensasjonen eller gi sanksjon som følge av bruddene, sier direktør i Medietilsynet , Mari Velsand.

Dermed mottar TV 2 full kompensasjon på 135 millioner kroner, ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet.

Avtalen som trådte i kraft 1. januar 2019, gjør at kanalen kan få inntil 135 millioner kroner hvert år i fem år for å dekke nettokostnadene ved å levere allmennkringkastingsinnhold. Avtalen varer fram til neste år.

Som kommersiell allmennkringkaster skal TV 2 blant annet levere egenproduserte daglige riksdekkende nyhetsprogrammer med base i den sentrale nyhetsredaksjonen (Bergen), norskspråklige program for barn og unge og førstegangsvisninger av norsk film og TV-drama.

Foreslår enkelte justeringer

Medietilsynet evaluerte nylig kompensasjonsordningen for å se om det er behov for å justere avtalen før den blir lyst ut for neste periode.

– Vi konkluderte med at avtalen så langt har sikret et nasjonalt nyhetstilbud som blir produsert utenfor hovedstaden og har gitt publikum variert norskprodusert innhold, sier Velsand.

Målet med kommersiell allmennkringkasting er å opprettholde mediemangfoldet, sikre en reell konkurrent til NRK og sikre riksdekkende nyhetssendinger som blir produsert og sendt utenfor Oslo.

Medietilsynet foreslår likevel enkelte justeringer før en ny avtale blir lyst ut.

Vurderer mer konkrete krav til nynorskandel

Medietilsynet foreslår blant annet at det ikke bare skal være et krav til redaksjonell tilstedeværelse utenfor Oslo, men også i distriktene. Videre foreslås det å utvide krav til antall temakategorier som den kommersielle allmennkringkasteren må levere på.

– Vår vurdering er at avtalen ikke gir sterke nok insentiver til å produsere smale program, verken tematisk eller for ulike målgrupper. En viktig del av et allmennkringkasteroppdrag er å levere et variert norskspråklig tilbud og å styrke mediemangfoldet ved å levere innhold som kommersielle aktører i markedet ikke leverer like mye av, sier Velsand.

Medietilsynet foreslår videre at det bør vurderes å stille mer konkrete krav til debatt og nynorskandel.