Stor flomfare i elver i fjellområder i Sør-Norge

Rauma er blant elvene som kan bli rammet av flom de neste dagene. Les mer Lukk

Regnbyger fører til flomfare på oransje nivå i elver og bekker i fjellområdene nordvest i Sør-Norge. Rauma og Driva er blant elvene som kan rammes.

– Det er søndag stor vannføring i mange bekker og elver fra fjellområdene i Sør-Norge, enkelte steder er det vannføring på gult nivå. Bygenedbør søndag og regn mandag/tirsdag vil mange steder forsterke vannføringsøkningen, skriver Meteorologisk institutt på Yr.

De skriver at det er ventet flom på oransje nivå i løpet av mandag eller tirsdag flere steder, også i de større elvene som Rauma og Driva. Oransje nivå indikerer stor flomfare, og er det mellomste av de tre farenivåene.

– Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvor mye nedbør som kommer og hvilke områder som får mest nedbør, skriver Meteorologisk institutt.

I tillegg til flomfaren er det jord- og flomskredfare i deler av Møre og Romsdal, Vestland, Innlandet og Viken som følge av nedbøren.