Nå er det for sent å få nødpass for å komme seg på ferie

Natt til mandag begybnte de nye og strengere reglene for nødpass å gjelde. Dermed kan ikke lenger utenlandsferien reddes med et nødpass. Folk som kan dokumentere at de oppfyller de nye kriteriene, kan fortsatt få nødpass. illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby / NTB Les mer Lukk

Feriereiser kvalifiserer ikke lenger til nødpass, etter at nye og strengere regler trådte i kraft natt til mandag.

For å sikre muligheten for dem som er i en nødsituajson, har politiet strammet inn på kriteriene for å få nødpass.

– Vi har stor forståelse for at mange er fortvilet og frustrerte. Det er trist for de som ikke får reist på ferien de har gledet seg til. Men siden det ikke er nok nødpass til alle, må vi sørge for at de som virkelig trenger det, får det, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i politidirektoratet.

Nå må den som søker om nødpass, dokumentere at kriteriene er oppfylt. Detaljer om de nye reglene ligger på politiets nettsider.

I tillegg til ferieturer, så er bryllup, dåp og konfirmasjon eksempler på anledninger man ikke lenger kan få nødpass til. Derimot kan man få nødpass til følgende: reise hjem til bostedsland, hente mindreårige barn for retur til bostedsland, nødvendig medisinsk behandling i utlandet, alvorlig sykdom eller skade i nær familie i utlandet, reise i forbindelse med samfunnskritisk funksjon.