Advokat vil ha nedre grense for når nordmenn utleveres til utlandet

Det må vurderes en nedre grense for å utlevere nordmenn til utlandet, mener forsvareren til en mann som ble utlevert etter å ha blitt tatt med 0,64 gram kokain.

– Vi har ment at det må gjennomgås en forholdsmessighetsvurdering. Altså om det er en nedre grense for når norske myndigheter bør utlevere, sier advokat Alexander Gonzalo Sele til NRK.

Han forsvarer en nordmann i 40-årene som ble utlevert til Spania etter at han ble tatt med 0,64 gram kokain på en ferietur for fire år siden. Saken endte med en bot på 40 euro, som han slapp å betale.

Norge er en del av en europeisk arrestordreavtale som innebærer at medlemslandene skal arrestere og overføre mistenkte eller domfelte til landet som har sendt ut arrestordre. En domstol skal kun vurdere om vilkårene for overlevering er oppfylt, ikke bevisene i saken.

Under pandemien ble mannen to ganger kalt inn til rettssak i Spania. Han sier han ikke dro fordi verden og Spania var nedstengt, og at han ikke hadde tillit til det spanske rettsapparatet.

I fjor sommer ble han internasjonalt etterlyst via Interpol. Det endte med at han ble pågrepet i Norge og eskortert til retten i Madrid. I retten fikk mannen valget mellom å erkjenne skyld og en betinget bot på 40 euro, eller eventuelt fengsel i 3,5 år. Han erkjente straffskyld. Tilbake i Norge fikk han beskjed om at han ikke trengte å betale boten.

Sele undrer seg over samfunnets ressursbruk i saken. Overleveringssaken har vært behandlet fem ganger i retten i Norge. I mars i år ble anken hans avvist av Høyesterett.