Medietilsynet: Foreldre bør snakke med barna om bilder fra Ukraina

Barn og unge kan uforvarende se skremmende videoer fra Ukraina uredigert gjennom sosiale medier. Medietilsynet ber foreldre følge med og snakke med barna.

– Vi vet at det sendes mye direkte og uredigert innhold i ulike digitale kanaler der barn og unge ferdes. Skremmende og urovekkende videoer fra Ukraina kan dukke opp i feeden, og det bør foreldre være særlig oppmerksomme på nå, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, i en pressemelding.

I Medietilsynets undersøkelse «Barn og medier 2020» oppga ni av ti 9-18-åringer at de leser, hører eller ser nyheter ofte eller av og til, uavhengig av plattform. Sosiale medier er den viktigste nyhetskilden for denne aldersgruppen, og 87 prosent av 9-18-åringene som bruker sosiale medier, konsumerer nyheter på slike plattformer.

– Mens de redaktørstyrte mediene har tradisjon for å være ansvarlige og bevisst på hvilke bilder som publiseres, kan barn og unge komme over helt andre bilder i sosiale medier og på YouTube. Det er derfor viktig at foreldrene engasjerer seg i barn og unges nyhetskonsum, og snakker med barna om det de har sett. Barn og unge trenger å få forklaringer og hjelp til å forstå nyhetsbildet, særlig når det er så dramatisk som nå, sier Velsand.

Medietilsynet oppfordrer også foreldre til å sette seg inn i innstillingene som finnes i de ulike appene barna bruker.