Retten nekter ikke mediene å filme Breiviks forklaring

Telemark tingrett opphever ikke tillatelsen til å gjøre filmopptak av Anders Behring Breiviks forklaring under rettssaken til uka.

NTB fikk domstolens tillatelse til å filme hele rettssaken når Telemark tingrett skal vurdere Breiviks begjæring om prøveløslatelse kommende uke. I en begjæring til domstolen ba imidlertid statsadvokat Hulda Karlsdottir om en ny vurdering, som ville innebære at Breiviks forklaring i retten blir unntatt fra tillatelsen.

I en beslutning onsdag skriver sorenskriver Dag Bjørvik at han ikke vil oppheve tillatelsen til å filme under Breiviks forklaring.

– Med de vilkårene som er inntatt i tillatelsen, er det ikke grunn til å tro at opptak vil få en forstyrrende eller uheldig innvirkning for den praktiske gjennomføringen og saksbehandling i retten, skriver Bjørvik.