Sivilforsvaret testet sireneanlegget

En tyfon, på folkemunne kalt flyalarm, på taket av Østbanehallen i Oslo. I fredstid tester Sivilforsvaret alle landets tyfoner to ganger i året, klokken 12 den andre onsdagen i januar og juni. Les mer Lukk

Onsdag klokka 12 testet Sivilforsvaret tyfonene, også kalt flyalarm, i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

Signalet som ble testet var «Viktig melding – søk informasjon».

Det ble tutet i tre serier med ett minutts opphold. Signalet betyr at man skal søke informasjon på for eksempel radio, TV, i aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier. Det er rutine at varslingsanleggene testes fast i januar og juni hvert år.

Rundt om i Norge er det omtrent 1.250 tyfoner som skal varsle befolkningen ved akutt fare.