LO reagerer kraftig på milliardkontrakt til selskap som driver forretninger i israelske bosetninger

Norske tog AS er et norsk statseid selskap opprettet for å tilby utleie av rullende materiell for persontrafikkoperatører på norske jernbanespor. Selskapet eies av Samferdselsdepartementet. Les mer Lukk

Franske Alstom som vant gigantkontrakten med statseide Norske tog, er ifølge FN med på å opprettholde ulovlige israelske bosetninger. Det reagerer LO på.

– Det er oppsiktsvekkende at dette skjer på tross av at FNs høykommissær for menneskerettigheter mener selskapet bidrar til opprettholdelse av de ulovlige israelske bosetningene i Øst-Jerusalem, sier førstesekretær i LO, Julie Lødrup, til FriFagbevegelse.

Alstom undertegnet mandag en avtale med Norske tog om salg av opp mot 200 tog til en verdi av over 20 milliarder kroner.

I en kort uttalelse til Børsen avviser Alstom at de bryter internasjonal lov.

– Alstom følger UNGP og overholder gjeldende internasjonal menneskerettighetslovgivning på alle steder der vi driver virksomhet, skriver en talsperson for selskapet i en epost.

NTB har også tatt kontakt med Alstom om saken, men har foreløpig ikke fått svar.

Problematisk

LO mener det er problematisk at et statseid norsk selskap handler med selskaper som driver forretninger i israelske bosetninger.

– Prinsippene i den nye åpenhetsloven krever ikke bare åpenhet og aktsomhet, men reell handling. Det betyr at norske, statlige selskaper ikke skal handle med selskaper som bryter internasjonal lov. Det gjør Alstom, sier Lødrup.

Lødrup viser til en ny åpenhetslov som skal tre i kraft før sommeren. Den presiserer enda tydeligere at offentlige anskaffelser skal legge vekt på etiske vurderinger og kommer i tillegg til FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP).

– Togkjøpet bryter helt klart med UNGP, der Norge har vært en viktig pådriver. Det er jo positivt at Norge har tatt den rollen, men det viktigste er å følge opp når det kommer til hjemlige saker, sier Lødrup til Børsen.

Førstesekretær Julie Lødrup i LO er kritisk til at et statseid selskap har inngått kontrakt med et selskap som FN sier bidrar til opprettholdelse av de ulovlige israelske bosetningene i Øst-Jerusalem. Les mer Lukk

Bakgrunnssjekk

Det er Samferdselsdepartementet som eier Norske tog. Da SVs Mona Fagerås stilte spørsmål rundt anbudsrunden før jul, svarte statsråd Jon-Ivar Nygård (Ap) at han har tillit til vurderingene til ledelsen i Norske tog, skriver FriFagbevegelse.

Ifølge statsråden ble det foretatt en grundig bakgrunnssjekk av selskapene som ønsket å delta i anbudskonkurransen.

– Det ble i den forbindelse avdekket at enkelte leverandørers involvering i Israel utgjorde en negativ eksponering. Forholdet medførte ikke avvisning av leverandørene som tilbydere, blant annet fordi det ikke foreligger rettskraftig domfellelse, svarte Nygård.

- Aktsomhetsvurderinger

Da Norske tog omtalte togkjøpet i en pressemelding før jul, ble det understreket at selskapet har vurdert leverandørene på miljø, menneskerettigheter og sosialt ansvar.

«Blant annet har vi gjennomført aktsomhetsvurderinger som avdekket at et datterselskap av Alstom tidligere var engasjert i et samarbeid om å bygge bybane i Øst-Jerusalem. Som følge av prosjektet ble Alstom i februar 2020 satt på en liste av FNs høykommissær for menneskerettigheter over selskaper med aktivitet på okkupert palestinsk territorium», skrev Norske tog.