Bondelaget sender bekymringsbrev til Støre

Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, ber regjeringen sikre bøndene gjennom strømstøtte og en ekstra utbetaling så fort som mulig i 2022. Les mer Lukk

Norges Bondelag krever strømstøtte for bøndene og forsikring om ekstra utbetaling så raskt som mulig, i et brev sendt til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Vi må konstatere at selv med en aktiv landbrukspolitikk i Norge og et importvern, rammes norsk matproduksjon av de store bevegelsene på verdensmarkedet for råvarer og innsatsfaktorer, sier leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag i en pressemelding.

Bondelaget sendte tirsdag et brev til Statsministerens kontor der de krever at strømordningen utvides til å kompensere for de høye strømkostnadene i landbruket, samt en forsikring fra regjeringen om en ekstra utbetaling så raskt som mulig i 2022. De mener det ikke er tid til å vente til jordbruksoppgjøret.

– Dette er helt avgjørende for at bøndene skal gå i gang med våronna denne sesongen og fortsette å produsere mat i Norge som før. Bøndene må ha mulighet til å kjøpe innsatsfaktorene som trengs for å dyrke frukt, grønnsaker, korn og gress, og produsere melk, kjøtt og egg, sier Gimming

Tirsdag møter Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) for å diskutere den utfordrende kostnadssituasjonen.