10.000 har søkt om strømstøtte

Foto: Marius Helge Larsen / NTB Les mer Lukk

For å få utbetaling av bostøtte til høye strømutgifter i januar må du søke innen 31. desember. Så langt har 10.000 flere enn normalt søkt bostøtte i desember.

Stortinget vedtok før jul å styrke bostøtten slik at flere med lave inntekter og høye boutgifter kan få hjelp til høye strømutgifter. Tiltaket gjelder utbetalinger i januar, februar og mars. Foreløpige beregninger viser at de nye mottakerne vil få i gjennomsnitt 1.100 kroner i støtte per måned, opplyser Husbanken, som fordeler støtten.

Til tross for at det har kommet 10.000 nye søkere, antar Husbanken at det fortsatt er mange som kan ha rett til støtte som ikke har søkt.

– Vi oppfordrer alle med lave inntekter til å sjekke via våre nettsider – www.husbanken.no – om de kan ha rett til bostøtte, sier Hanne Krogh Lyng Sundbø, avdelingsdirektør for bostøtte i Husbanken.