Fire kommuner innfører skuddpremie på jerv

Antallet jerv er dobbelt så høyt som det bestandsmålet staten har satt, noe som gjør at fire kommuner i Innlandet vil gi skuddpremie på jerv.

De fire kommunene Lesja, Vågå, Lom og Skjåk i Nord-Gudbrandsdalenhar samlet sammen 800.000 kroner til et prosjekt som skal få flere jegere til å jakte jerv, skriver NRK.

Pengene skal blant annet brukes til å gi jegere en pengekompensasjon per jerv som blir tatt ut.

Grunnen er at jervebestanden er historisk høy i Jotunheimen og Reinheimen, noe som merkes blant annet ved at jerven skader beitedyr og tamrein.

I gamle Oppland fylke kan 15 jerv skytes. Dette er den største kvoten som er satt noen gang, ifølge Rovviltnemnda, som har bestemt lisenskvoten.