Gram frykter rekrutteringskrise i distriktene: – Mange lokalsamfunn er tappet for unge

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram, her til stede under den offisielle åpningen av det 9. Sametinget tidligere i år. Les mer Lukk

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) ser en rekke utfordringer for Distrikts-Norge. Den største bekymringen er tilgangen på folk og kompetanse.

– I hele Norge, men særlig i distriktsområdene, er det et stort skifte: Det er flere eldre enn yrkesaktive, og kommunene sliter med å få utdannet folk med kompetanse. Det gjelder i flere yrker, men spesielt innen helse og omsorg, sier Gram til Nynorsk pressekontor

14. oktober fikk han overrakt nøkkelen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og tiltrådte som kommunal- og distriktsminister med ansvar for blant annet kommuneøkonomi, lokalforvaltning, regional- og distriktspolitikk og det administrative ansvaret for statsforvalterne.

– Ser jeg inn i krystallkula, blir det trolig vanskeligere å få tak i folkene som trengs i Kommune-Norge. Kommunaldepartementet vil stille med økonomiske ressurser til kommunene, men det alene er ikke nok. Vi må også utdanne og sikre god tilgang på helsepersonell, sier han.

Vil påvirke lokalsamfunn

Gram har lang erfaring med distrikts- og kommunepolitikk. Som 19-åring ble han valgt inn i kommunestyret i Steinkjer, og han var ordfører i kommunen fra 2007 til 2020. Han sier det som tiltrakk ham med kommunepolitikken, var innsikt, kunnskap og mulighet til å påvirke lokalsamfunnet.

– Som ordfører i hjemkommunen i 12–13 år fikk jeg bruke alle krefter, hele tiden, på mitt samfunn og min kommune. Det var på den ene siden tøft å forvalte knappe ressurser og ta vanskelige valg der jeg kom nær flere «skjebner» med store behov. Samtidig er det givende å påvirke lokalsamfunnet og se raske resultater av det du jobber for, sier Gram.

Gram var også leder i KS (kommunesektorens organisasjon) fra 2020 til 2021.

Viktige satsinger mot sentralisering

Våren 2023 blir det lagt fram en ny stortingsmelding om distriktspolitikken. Fram til det varsler Gram at det vil komme flere viktige satsinger for å ruste distriktene mot sentralisering.

For eksempel vil det bli lagt mer penger inn for å sikre alle høyhastighetsbredbånd innen 2025. Det blir også lagt inn penger for å redusere fergepriser og en satsing på desentralisert høyere utdanning.

– Vi har høye ambisjoner for distriktspolitikken, men det er tunge trender for sentralisering som ikke er enkle å snu. Jeg har tro på at summen av de brede tiltakene i politikken må legge til rette for vekst og utvikling i hele landet, sier statsråden.

– Hvor langt skal regjeringen gå i å bestemme om folk skal bo sentralt eller desentralt?

– Alle har ulike preferanser og skal kunne velge selv. For noen er det sunt å flytte hjemmefra, men det er også viktig å ha attraktive lokalsamfunn med gode arbeidsmarkeder som gjør at mange søker seg tilbake.

– Mange lokalsamfunn er tappet for unge som flytter vekk og ikke kommer tilbake, og flere flytter vekk av mangel på valgmuligheter. Vi må legge til rette og gjøre det attraktivt å komme tilbake, eller at andre utenfra vil flytte til distriktene.

Kommunene skal lykkes

Gram sier hovedprosjektet som kommunal- og distriktsminister blir å bidra til at kommunene og fylkeskommunene lykkes i krevende oppdrag.

– Det er en stor bredde i ansvaret. Jeg vil summere det med at jeg ønsker å utvikle et statsapparat og kommuner som kan svare på de utfordringene vi vil møte fremover, sier han.

12. desember sendte Grams departement brev til ti kommuner og fire fylkeskommuner som ble tvangssammenslått som følge av Solbergs regionreform. Budskapet var at de kunne søke om oppløsning.

De fire fylkeskommunene har nå prosesser for å sende søknad. Flere tvangssammenslåtte kommuner kommer også til å ha prosesser og folkeavstemning om oppløsning i tiden fremover.

– Bruk av tvang på lokaldemokratiet er kritikkverdig. Kommunestyrer og fylkesting er blitt overkjørt i saker om deres egen eksistens, noe de er fullt i stand til å vurdere selv. Jeg mener det tjener lokalsamfunnet best at kommunene selv bestemmer, sier Gram.