Sametingspresident ber dronning Margrethe om å returnere kulturskatt

Sametingspresident Aili Keskitalo avbildet i 2017.   Les mer Lukk

Sametingspresident Aili Keskitalo har sendt brev til dronning Margrethe i Danmark for å be om å få tilbake en beslaglagt tromme.

I brevet beskriver sametingspresidenten ifølge iFinnmark hvordan trommen endte opp i kongens skattkammer i København i 1692 etter at eieren Anders Poulsson ble drept under hekseprosessene i Finnmark.

– Vi har i dag få eller ingen trommer igjen i Sápmi. Gjennom historien har en rekke samiske kulturhistoriske gjenstander blitt bortført og befinner seg i dag på ulike museer i Norden og Europa, forklarer Keskitalo.

Den seremonielle gjenstanden kalles for meavresgárri. Siden 1979 vært den utlånt fra Nationalmuseet i København til De samiske samlinger ved museet i Karasjok. Utlånsavtalen løper ut i desember i år, og det danske nasjonalmuseet har ønsket å få den tilbake.

Sametinget har i flere år forsøkt å forhandle om å beholde tromma, uten å lykkes. Derfor besluttet Keskitalo at hun ville henvende seg direkte til dronningen.

– Det vil være av stor betydning at Anders Poulssons tromme eies, oppbevares og formidles i en samisk kontekst, avslutter hun brevet.