Trossamfunn skal ikke få informasjon om nyfødte

Tros- og livssynssamfunn får ingen hjemmel for å få utlevert informasjon om nyfødte, konkluderer barne- og familiedepartementet.

Spørsmålet om hvorvidt Den norske kirke skal få hente ut taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret har vært uavklart siden den nye trossamfunnsloven trådte i kraft i januar.

Nå er spørsmålet avklart, melder Vårt Land. Regjeringen vender tommelen ned. Kirken vil dermed ikke få informasjon om at medlemmer av kirken får barn.

– Det har vist seg svært krevende å utforme en lovhjemmel og en løsning for tilgang til Folkeregisteret for tros- og livssynssamfunn som ivaretar likebehandling av tros- og livssynssamfunnene, privatlivets fred og personvern, heter det i et brev fra barne- og familiedepartementet.

– Vi har vurdert denne tilgangen som viktig, fordi det handler om å kunne ha en kontakt med barn til våre medlemmer, for eksempel knyttet til å kunne tilby dåp og trosopplæring, sier avdelingsdirektør i Kirkerådet Jan Rune Fagermoen.