FHI: Fire av ti coronapasienter var fullvaksinert

Andelen fullvaksinerte pasienter med coronasmitte øker når vaksinasjonsgraden øker. Fortsatt er det uvaksinerte som utgjør flertallet av landets koronapasienter. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB Les mer Lukk

Nesten fire av ti pasienter som var innlagt med koronasmitte i forrige uke, var fullvaksinert, ifølge Folkehelseinstituttet. Flertallet består av uvaksinerte.

Av til sammen 52 pasienter som var innlagt med coronasmitte i forrige uke, var 31 (60 prosent) ikke vaksinert, 20 (38 prosent) fullvaksinert og 1 (2 prosent) delvaksinert. Det framkommer i den siste ukesrapporten til Folkehelseinstituttet.

Det er foreløpig rapportert om 55 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak. For tre av dem var vaksinasjonsstatus ikke tilgjengelig. Omfanget er redusert fra 76 pasienter i uke 37 og fra 98 pasienter i uke 36.

Tolv nye pasienter ble innlagt i intensivavdeling – ned fra elleve uka før. Det er foreløpig meldt om ni coronarelaterte dødsfall i uke 38 mot elleve i uke 37.

Seks ganger flere uvaksinerte

– Andel nye fullvaksinerte pasienter per uke har økt de siste ukene i tråd med økende vaksinasjonsdekning, men insidensen av nye innleggelser blant fullvaksinerte har vært relativt stabilt de siste ukene, og majoriteten av nye innleggelser er fremdeles blant uvaksinerte, skriver FHI i rapporten.

Omfanget av meldte tilfeller per 100.000 innbyggere i forrige uke var cirka seks ganger høyere blant uvaksinerte enn blant fullvaksinerte personer som var 16 år og eldre.

Fortsatt usikkerhet

– Den høye vaksinasjonsdekningen hemmer epidemiens spredning samtidig som vaksinasjon i stor grad beskytter de vaksinerte mot alvorlig forløp. Antall påviste tilfeller og innleggelser er nå synkende, og sykehusenes kapasitet har ikke vært truet i forbindelse med perioden med høy smittespredning i etterkant av sommerferien, skriver FHI.

Det er betydelig usikkerhet om pandemiens utvikling gjennom resten av høsten og vinteren, understreker instituttet.