Drapstiltalt mann i Lyngdal var psykotisk, ifølge sakkyndige

Påtalemyndigheten vil be om at lyngdølen som drepte sin egen mor med hagle, blir overført til tvungent psykisk helsevern når saken kommer for retten.

Det framgår av drapstiltalen som er tatt ut mot den 59 år gamle mannen. Mannen skjøt sin 88 år gamle mor i hodet på nært hold. Kvinnen døde umiddelbart av skadene, skriver Lister24 i sin omtale av tiltalebeslutningen.

Statsadvokat Beate Rullestad-Jansen varsler at det vil bli lagt ned påstand om dom på overføring til tvungent psykisk helsevern, med begrunnelse i at de rettsoppnevnte sakkyndige har konkludert med at tiltalte kan ha vært psykotisk, og dermed strafferettslig utilregnelig, på gjerningstidspunktet.

59-åringen har siden han ble pågrepet vært innlagt på psykiatrisk avdeling ved Sørlandet sykehus.

Tiltaltes forsvarer, advokat Berit Therese Knudsen, opplyser at tiltalen er som ventet.

Saken kommer opp for Agder tingrett i Farsund 27. oktober. Retten har satt av tre dager til hovedforhandlingen.