Fortsatt høy interesse for aksjefond blant nordmenn

Det er fortsatt høy interesse for aksjefond blant norske personkunder. Les mer Lukk

Norske personkunder har fortsatt høy interesse for aksjefond, ifølge Verdipapirfondenes forening. I august alene kjøpte nordmenn aksjefond for 2,8 milliarder.

I august kjøpte nordmenn verdipapirfond for totalt 3,3 milliarder kroner netto. Av dette ble 2,8 milliarder kroner satt i aksjefond, opplyser Verdipapirfondenes forening (VFF) i sin månedlige markedsstatistikk.

Hittil i år har norske personkunder tegnet fondsandeler for totalt 34,4 milliarder kroner netto, som betyr at forvaltningskapitalen til denne kundegruppen har økt med 28 prosent i løpet av perioden.

Institusjonelle kunder som kommuner, forsikringsselskap, pensjonskasser og aksjeselskap, har investert 1 milliard kroner netto i aksje- og kombinasjonsfond, men det er rentefond som er mest populært, med investeringer på 1,7 milliarder kroner.