Fire av ti coronadøde i Norge smittet på helseinstitusjon

348 personer har dødd av coronasmitte de trolig har pådratt seg ved norske helseinstitusjoner. Totalt er 1.585 personer registrert smittet der.

Flesteparten av disse smittetilfellene, 1.255, har funnet sted i Helse sør-øst, viser tall som NRK har hentet inn. Den videre fordelingen er 223 i Helse vest, 58 i Helse nord og 49 i Helse Midt-Norge.

Legen som bestiller coronaprøver til pasienter som tester positivt, skal opplyse hvor smitten har skjedd. Fra mars 2020 til utgangen av august i år er altså 1.585 tilfeller blitt registrert med antatt eksponeringssted «Helseinstitusjon – pasient».

Så langt i pandemien er totalt 827 personer døde av cronasmitte i Norge, ifølge Folkehelseinstituttets oversikt.

Det var mest smitte som kunne knyttes til helseinstitusjoner ved årsskiftet. Da var det også generelt høye smittetall i befolkningen.