Oslo kommune får skarp skolekritikk fra Statsforvalteren

Utdanningsetaten i Oslo gjør altfor lite når elevenes skolemiljø blir krenket, mener Statsforvalteren i Oslo og Viken etter tilsyn.

Det kommer fram i en rapport som ble ferdigskrevet 3. september.

Statsforvalteren førte tilsyn på Uranienborg skole i bydel Frogner denne våren for å kontrollere at kommunen oppfyller kravene i regelverket om et trygt og godt skolemiljø.

– I kapittelet ovenfor har vi konstatert at kommunen ikke oppfyller regelverket på alle områder, står det et stykke ned i rapporten.

Statsforvalteren pålegger Oslo kommune å rette en rekke ting. Blant annet har ikke kommunen gjort alle ansatte kjent med hvem de skal varsle i alvorlige tilfeller, eller saker der de har mistanke om at en elev blir krenket av noen i skoleledelsen. Det er heller ikke tilstrekkelige rutiner for å sørge for at kommunen og skolen gjennomfører undersøkelser i sakene, og hvem som skal sette de undersøkelsene i verk.

Tilsynet begynte i forbindelse med en mye omtalt omorganisering av Utdanningsetaten i Oslo kommune, som ble igangsatt i mars 2020.