Foreløpige tall: 42 prosent har allerede stemt

Oslo kommune har satt et mobilt stemmelokale i Hydroparken ved Solli plass. Her er det mulig å forhåndsstemme til stortingsvalget 2021. Les mer Lukk

Foreløpige tall fra Valgdirektoratet viser at 165.919 personer stemte fredag. Til sammen 1.645.762 personer hadde til da stemt.

Valgdirektoratets oversikt ble oppdatert klokken 21.30 fredag, som var den siste dagen for forhåndsstemmegiving. Antallet utgjør 42,3 prosent av alle stemmeberettigede.

Det var lange køer ved valglokalene mange steder i landet for å få med seg den siste muligheten til å forhåndsstemme før selve valgdagen på mandag. Noen kommuner har også valgdag på søndag.

På valgdagen kan man kun stemme i kommunen der man er folkeregistrert. Myndighetene i mange kommuner har også oppfordret til forhåndsstemmegivning for å begrense køer og trengsel på valgdagen, av smittevernhensyn.

Flest i Ulvik

Den siste uka har antall forhåndsstemmende økt fra dag til dag, og til sammen har over 600.000 personer forhåndsstemt siden mandag.

Kommunene der størst andel av de stemmeberettigede har stemt, er Ulvik (60,9 prosent) og Skjåk (57,5 prosent). Færrest har forhåndsstemt i Kåfjord (17,4 prosent) og Sigdal (21,2 prosent).

Til sammen har nå 42,3 prosent av de stemmeberettigede allerede stemt. Ved stortingsvalget i 2017 var den samlede valgdeltakelsen på 78,28 prosent av de stemmeberettigede, og dersom dette gjentar seg, har altså godt over halvparten av dem som ønsker å stemme, allerede gjort det.

Tallene vil trolig endre seg noe i de kommende dagene på grunn av sene innrapporteringer og justeringer.

Valgkvelden kan bli kort

De mange forhåndsstemmene kan gjøre at selve valgkvelden kan gå raskere enn vanlig. Endringer i valgloven gjør at man kan telle forhåndsstemmene allerede søndag, og telte stemmer kan inngå i prognosen fra Valgdirektoratet klokka 21.

– Siden det er så mange, vil nok prognosen ligge nær det endelige valgresultatet, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo er spent på om den rekordhøye forhåndsstemmingen kan gi utslag på valgdeltakelsen.

– Vi har særlig sett en mobilisering av de yngre velgerne. Det blir spennende å se hvordan dette slår ut, sier han.