Fare for storstreik i kultursektoren

Flere kulturinstitusjoner, blant annet Den Norske Opera og ballett i Oslo, kan bli rammet av en mulig kulturstreik. Foto: Jil Yngland / NTB Les mer Lukk

Hvis ikke arbeidsgivere og arbeidstakere blir enige om pensjonsordningen i kultursektoren innen midnatt 2. september, kan 197 kulturarbeidere gå ut i streik.

Streiken vil ramme Den Norske Opera og ballett, Det Norske Teatret og Nationaltheatret i Oslo, Den Nationale Scene og Bergen Filharmoniske Orkester i Bergen, og Rogaland Teater i Stavanger, skriver Creo.

Uenigheten dreier seg om at de tre fagforeningene Creo, NTL og Fagforbundet ønsker en såkalt hybridpensjon, istedenfor den rene innskuddsbaserte pensjonsordningen som kultursektoren under Spekter har i dag. Innskuddsordningen ble midlertidig innført i 2016 på bakgrunn av en vanskelig økonomisk situasjon ved flere kulturinstitusjoner.

Arbeidstakerne ønsker seg en ordning der bedriftene setter inn mer penger på pensjonskontoen til kvinnelige arbeidstakere, skriver Bergens Tidende.

Grunnen er at kvinner i snitt lever lenger enn menn, og innskuddsbaserte pensjonsordninger varer som oftest i ti år. Det betyr at kvinner vil få flere år uten tjenestepensjon.

– Dette er den samme ordningen de har i private barnehager. Ordningen er også svært lik den som gjelder i offentlig sektor, ny offentlig tjenestepensjon, skriver Creo.

Partene er innkalt til Riksmekleren 2. september, med meklingsfrist ved midnatt. Hvis ikke partene blir enige, blir det streik i kultursektoren fra og med 3. september.

På Den Nationale Scene i Bergen kan streiken føre til en mulig avlysning av forestillinger. Teateret skal ha to store premierer i de kommende ukene: «Kirsebærhaven» 10. september og «Engler i Amerika» 23. september. Bergen Filharmoniske Orkester vil avlyse alle konserter fra 3. september hvis det blir streik.