Helsedirektoratet: Overdosebildet blant unge i endring

Det var mer enn et overdosedødsfall hver eneste dag i fjor sommer, skrev Klassekampen i juni. Kort tid etter uttalte hjelpearbeidere og organisasjoner at de fryktet en ny sommer med rekordmange overdoser. De etterlyste ekstra tiltak for å hindre gjentakelse av fjoråret. Les mer Lukk

På årets overdosedag tirsdag ønsker Helsedirektoratet oppmerksomhet rundt rusmidler i endring og hva lokalsamfunn kan gjøre for å forebygge overdoser.

Overdosedødsfall er en av de store årsakene til dødsfall blant unge mennesker i verden, og Norge har lenge ligget i toppen av statistikken for narkodødsfall.

– Stortinget har slått fast at vi ikke kan akseptere at et så stort antall mennesker dør av overdose. Siden den første overdosestrategien kom i 2014, har vi hatt en jevn nedgang i antall overdosedødsfall, sier avdelingsdirektør for psykisk helse og rus Åste Herheim i Helsedirektoratet til NTB.

I juni publiserte Folkehelseinstituttet (FHI) tall som viste at 324 personer døde av overdose i fjor. Det er 49 mer enn året før, og det høyeste dødstallet på 20 år.

– Dessverre så vi en økning igjen i 2020, noe som kan ha sammenheng med pandemien, men det er for tidlig å si noe sikkert om dette. I tillegg ser vi at hvilke rusmidler som forårsaker overdoser med dødelig utfall, er i endring. Dette skal vi ha søkelys på fremover, sier hun.

Lokal innsats

NTB har forsøkt å få vite hvordan utviklingen har vært hittil i år og spesielt i sommer, men Avdeling for helseregistre ved FHI opplyser at den ikke kan dele foreløpige data for 2021.

Tirsdag markeres Verdens overdosedag for niende gang flere steder i Norge. Helsedirektoratet har opprettet en nettside med informasjon om de ulike lokale markeringene , men utover det er det kommunene som har ansvaret.

– Kommunene har vært sentrale i å nå målene om å få ned antallet som dør av overdose. Det er forskjell fra kommune til kommune hvor stor overdoseproblematikk de har. Inntrykket er at kommuner som selv identifiserer overdoseproblematikk, også igangsetter tiltak for å redusere overdosefaren, sier Herheim.

Markering av Verdens overdosedag er ment å gi støtte til etterlatte og nærstående etter overdosedødsfall og hjelp til å bearbeide sorg. Samtidig kan en slik markering formidle håp og gi kunnskap om hvordan forebygge overdose.

Andre steder har det vært brukt til å bringe politiske spørsmål opp.

(Saken fortsetter under bildet)

Under pandemien har det flere steder i verden vært en dreining i stoffmisbruk fra heroin og andre stoffer det er blitt vanskelig å få tak i, til syntetiske opioider og piller. Les mer Lukk

Deler ut rent stoff

I Canada, som også sliter med høye overdosetall i flere av storbyene, vil overdosedagen også markeres. Aktivistgruppa Drug User Liberation Front (DULF) vil mandag ha sitt eget arrangement og dele ut såkalt sikre narkotika gratis i Vancouver og andre byer i provinsen British Columbia.

Midt i den føderale valgkampen skal det deles ut labtestet, rent heroin, kokain og metamfetamin i et forsøk på å belyse behovet for en regulert og bred tilførsel av narkotika hvis sikkerhet skal bli realitet.

Ifølge lokalavisa The Tyee er alle brukerdosene pakket rent og merket med nøyaktig hva de inneholder, for eksempel 40 prosent heroin og 60 prosent koffein. Det er tredje gang en slik aksjon gjennomføres, og ifølge aksjonistene har det ikke vært noen overdoser i kjølvannet av de 900 brukerdosene de har delt ut tidligere. Deres poeng er at ukontrollert, illegalt salg av særlig opioider og blandinger av ulike substanser, er livsfarlig.

Siden 2009 har det vært betydelige endringer i overdosedødsfallene når det gjelder hvilke opioider som tar liv i Norge. Mens andelen som dør etter heroininntak, nær er halvert, er andelen som dør etter inntak av sterke smertestillende opioidholdige legemidler bortimot fordoblet.

Dette er nødvendige legemidler ved smertebehandling, både akutt og over tid.