57 nye smittede registrert i Bergen

Det er registrert 57 nye smittetilfeller i Bergen det siste døgnet. Yngre voksne dominerer smittesituasjonen, sier kommuneoverlege Trond Egil Hansen.

– Det er fortsatt høye smittetall på samme nivå som de siste par dagene. Det er yngre voksne med mange nærkontakter som nå dominerer smittesituasjonen. I tillegg til de velkjente smittereglene om avstand, hånd- og hostehygiene og å holde seg hjemme ved symptomer er det viktig å begrense antall nærkontakter, sier Hansen på kommunens nettsider.

Av de 57 nye smittetilfellene er 1 mellom 0 og 5 år, 1 fra 6–12 år, 1 mellom 13 og 19 år, hele 33 fra 20–29 år, 13 i alderen 30–39 år, 5 er 40–49 år, 1 50–59 år, 1 70–79 og 1 er over 80 år.

34 av de smittede er nærkontakter, åtte er importsmitte, mens ti foreløpig har ukjent smittevei. Fem av smittetilfellene er ikke kartlagt.

Det er nå 7.217 bekreftede smittetilfeller i Bergen kommune siden pandemien startet i mars i fjor.

Fredag ble det meldt om 62 nye smittetilfeller i Bergen, men dette tallet er nedskrevet til 52 etter rydding av listen for dobbeltregistreringer og såkalt inkonklusive registreringer.

2.033 personer som testet seg for coronasmitte i Bergen fredag.