Trykket på grensen gjør at Utlendingsenheten og Utrykningspolitiet nedprioriteres

– Økningen i antall reisende og et fortsatt utfordrende smittebilde utenfor Norges grenser, gjør at vi nå er nødt til å omprioritere noen av våre ressurser for å kunne opprettholde god kvalitet på grensekontrollen, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet. Her kontroll av personer som kommer kjørende inn over Svinesund i juni. Foto: Torstein Bøe / NTB Les mer Lukk

Det økende trykket på grenseovergangene gjør at Politidirektoratet omdisponerer mannskaper. Det betyr nedprioritering av både UP og PU.

Den midlertidige omdisponeringen gjelder til sammen 80 stillinger i Politiets utlendingsenhet (PU) og Utrykningspolitiet (UP) og skal svare på det stadig økende behovet innen grenseoppdraget i Øst og Sørøst politidistrikter.

I alt omdisponeres 80 stillinger som skal bistå på ulike grenseovergangssteder, inkludert Gardermoen, skriver Politidirektoratet i en pressemelding.

– Vi er nå nødt til å omprioritere

– Økningen i antall reisende og et fortsatt utfordrende smittebilde utenfor Norges grenser, gjør at vi nå er nødt til å omprioritere noen av våre ressurser for å kunne opprettholde god kvalitet på grensekontrollen, sier beredskapsdirektør Tone Vangen.

I dag utfører politiet den ekstraordinære grensekontrollen med nyopprettede politistillinger, øvrige politiressurser og viktig bistand fra Forsvaret og Tollvesenet.

Ifølge direktoratet er det en kombinasjon av politistillinger og sivile stillinger som nå omdisponeres. PU avgir midlertidig 45 politistillinger og 5 sivile stillinger, mens UP avgir 30 politistillinger. Av disse tilføres Sørøst politidistrikt 55 stillinger, de øvrige 25 skal til Øst politidistrikt.

– Uheldig at vi må nedprioritere viktige oppgaver

Dette betyr at primæroppgavene til PU og UP midlertidig nedprioriteres, fastslås det. For PU betyr det at for eksempel uttransporteringer vil settes på vent. Politidirektoratet understreker at de sammen med enhetene har gjort nødvendige konsekvensvurderinger.

– Selv om det er uheldig at vi må nedprioritere viktige oppgaver som utføres av disse enhetene, vurderer vi at det vil være mer uheldig for politiets oppgaveløsning i stort å omdisponere stillinger internt i de berørte distriktene, kommenterer Vangen.