Oslofjorden: Kjøttetende bakterier angriper folk som bader

Personer med åpne sår bør ikke bade i sjøvann hvis ikke såret kan tildekkes med heldekkende, vanntett plaster, oppfordrer Folkehelseinstituttet. Foto: Mimsy Møller Les mer Lukk

Nå advarer Folkehelseinstituttet personer med åpne sår om å være på vakt når de oppholder seg i vannet.

I sommer har to type bakterier medført flere alvorlige infeksjoner hos badende langs kysten i Sør-Norge, og langs Oslofjorden spesielt.

Eldre og personer med nedsatt immunforsvar er mest utsatt for de farlige bakteriene, i tillegg til personer i alle aldre med åpne sår.

I sjøvann kan shewanella- og vibriobakterier forårsake infeksjoner hos badende gjennom åpne sår. Dette skjer spesielt når det er høye badetemperaturer over lenger tid.

Ifølge Folkehelseinstituttet kan disse bakteriene forårsake milde eller alvorlige infeksjoner. De har derfor lagt ut følgende råd om hva man bør gjøre for å unngå å pådra seg infeksjoner:

Dette bør du huske på når du bader

  • Personer med åpne sår bør ikke bade i sjøvann hvis ikke såret kan tildekkes med heldekkende, vanntett plaster.
  • Personer med immunsvikt, leversykdommer, hemokromatose og eldre anbefales å bruke badesko for å hindre at man pådrar seg sår under bading.
  • Skylling med rent ferskvann etter sjøbad anbefales for alle personer som har sår eller pådrar seg sår under bading.
  • Risikoen reduseres ved å kun ta korte bad og tørke seg grundig med rent håndkle etter bading.


FHI anbefaler alle som bader med sår eller pådrar seg et sår under bading om å følge med på eventuell forverring av såret og raskt ta kontakt med lege eller legevakt ved tegn til sårinfeksjon, feber eller nedsatt allmenntilstand.

– Såret kan straks bli ganske alvorlig

NRK skriver torsdag at til sammen ti personer hittil i sommer har fått infeksjoner fra såkalte «kjøttetende» bakterier etter bading i Oslofjorden. I verste fall kan det resultere i blodforgiftning og ødelagt vev.

– Dette såret kan utvikle seg fort, og straks bli ganske alvorlig. Det er viktig at man da sier til legen at man har vært og badet. Vi har sett fra tidligere år at amputasjon har vært et resultat av slike infeksjoner, sier seniorrådgiver Line Angeloff i Folkehelseinstituttet til statskanalen.

Risiko med nye tatoveringer

Bakteriene finnes i hovedsak sør og sørøst i landet, og trives godt når temperaturen i vannet er over 20 grader over tid.

Dersom kombinasjonen av lavt saltinnhold, det vil si saltvann og brakkvann, og høye vanntemperaturer er optimal, kan det utgjøre en helserisiko, spesielt for utsatte personer.

Også nye tatoveringer kan øke risikoen for at bakteriene kommer inn i kroppen.

50 bakterieangrep under hetebølgen i 2018

Folkehelseinstituttet bistår kommunene med råd og veiledning om forebygging, smittefare og oppfølgende tiltak ved nye hendelser som blir rapportert inn.

I løpet av sommeren 2018, som hadde uvanlig høye temperaturer, mottok FHI melding om til sammen 50 milde sår- og øreinfeksjoner, mens åtte personer hadde fått alvorlige infeksjoner etter bading i Oslofjorden og helt ned til Telemark og Sørlandet.