Sp anklager Ap og regjeringen for å stanse spredt boligbygging i distriktene

– Det er viktig å få på plass en ordning for boligbygging i områder der markedsverdi ligger under byggekostnad, mener Sps Heidi Greni. Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer Lukk

Stortingsflertallet, både til høyre og venstre, stemte rett før sommerferien ned et Sp-forslag om å åpne for mer spredt boligbygging i Norge.

– Spredt boligbygging er en forutsetning for at vi skal ha levende lokalsamfunn i alle grender, sier Sp-topp Heidi Greni til Nationen.

Greni, som er kommunalpolitisk talsperson i Senterpartiet, fremmet i vårsesjonen sammen med sju partikolleger et representantforslag om å endre de statlige planretningslinjene for å legge til rette for mer spredt boligbygging i spredtbygde kommuner.

Greni sier Sp er enormt skuffet over at de kun fikk støtte fra Frp. Regjeringspartiene, Ap, SV og MDG sa nei.

I forslaget het det blant annet: «Kommunene må selv kunne bestemme hvor det skal legges til rette for utvikling, og i hvilken grad spredt boligbygging skal tillates.»

– Dette fjerner et stort konkurransefortrinn kommuner med spredt bosetting har for å tiltrekke folk; muligheten til å bygge hus for seg selv, med større tomter og mer avstand til naboer, sier Greni.

Hun varsler nå en hard kamp etter valget for å få dette realisert.

– Vi vil endre planretningslinjene slik at kommunene selv kan bestemme utviklingen av egen kommune. Det er også viktig å få på plass en ordning for boligbygging i områder der markedsverdi ligger under byggekostnad. Her må vi vurdere en tilskuddsordning, låneordning eller momskompensasjon mot boplikt, sier Greni.