Rekordmange kvinnelige rekrutter i sjø- og luftforsvaret

– Kvinner i forsvaret gir et større mangfold, sier kommandør Ronny Kristoffersen på KNM Harald Haarfagre. Foto: Carina Johansen / NTB Les mer Lukk

Kvinneandelen blant de 1.081 nye rekruttene som nå er innkalt for å gjennomføre verneplikten i Sjø- og Luftforsvaret, er 46 prosent. Det er en ny rekord.

Ronny Kristoffersen, øverstkommanderende på KNM Harald Haarfagre, sier til NRK at tallene er gledelige.

– Det er kjempebra. Kvinner i forsvaret gir et større mangfold. De har mye kunnskap og erfaring, og en fordeling av kvinner og menn gir et bedre læringsmiljø for Forsvaret, sier Kristoffersen.

Norge innførte verneplikt både for kvinner og menn i 2015.

Den samlede kvinneandelen blant de rundt 9.600 rekruttene som avtjente førstegangstjeneste i 2020 var 33 prosent, ifølge Forsvarets siste årsrapport. Hæren er størst med om lag 4.500 førstegangstjenestegjørende. Sjøforsvaret og Luftforsvaret står for resten.

Anders Aandstad, førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole, mener det er mange fordeler med en jevn fordeling av kvinner og menn i Forsvaret, men at det kan gå ut over den fysiske kapasiteten.

– Hvis det er flere stillinger med høye fysiske krav, kan en så høy kvinneandel være en fysisk ulempe, selv om det er mange andre fordeler, sier Aandstad.

– Men måten vi driver krigføring har endret seg. Det er mange flere oppgaver som ikke har de samme fysiske kravene, sier han.