FHI anbefaler årvåkenhet på grunn av deltavarianten

FHI kom med risikovurderingen mandag. Illustrasjonsfoto: Jil Yngland / NTB Les mer Lukk

FHI vurderer den samlede coronarisikoen i Norge i august og september som liten, men oppfordrer til årvåkenhet, ikke minst på grunn deltavarianten.

Folkehelseinstituttet (FHI) offentliggjorde mandag ettermiddag sin risikovurdering , som denne gangen har spesiell oppmerksomhet på framveksten av deltavarianten av coronaviruset.

«Folkehelseinstituttet vurderer den samlede risikoen knyttet til covid-19-epidemien i Norge i august – september som liten. Det kan komme en økning i antall smittede, men instituttet vurderer at antallet alvorlige sykdomstilfeller fortsatt blir lavt og med forholdsvis små konsekvenser. Vi anbefaler likevel en årvåkenhet fordi situasjonen raskt kan endre seg, ikke minst på grunn av den mer smittsomme deltavarianten av coronaviruset», heter det.

Må være på vakt

– Den gode vaksinasjonsdekningen i Norge tilsier at vi fortsatt kan holde covid-19-epidemien under kontroll her i landet, men vi må være på vakt, fordi deltavarianten gir en viss grad av usikkerhet framover, sier overlege Preben Aavitsland i FHI.

Den mer smittsomme deltavarianten, som først oppsto i India, har de siste månedene tatt over i en rekke land. Den er nå dominerende i minst 19 EU-land. I forrige uke ble den også den dominerende varianten i Norge.

– Mange steder fører dette til en økende epidemi, men land med god vaksinasjonsdekning ser likevel ut til å klare seg godt med liten eller moderat økning i sykehusinnleggelser eller dødsfall, sier Aavitsland.

Kan smittes med én dose

Overlegen mener en grunn til å være ekstra årvåken er at deltavarianten i større grad enn alfavarianten å kunne smitte dem som har fått bare én vaksinedose.

FHI anser det som middels sannsynlig at Norge får en smitteøkning i august og september, kanskje opp mot to-tre tusen tilfeller per uke. Det er lite sannsynlig at epidemien i denne perioden blir så stor som tidligere bølger, heter det.

Aavitsland mener det er lite hensiktsmessig å angi en terskel for flokkimmunitet gjennom vaksinasjon.

– I stedet understreker vi at all vaksinasjon bidrar til å holde covid-19-epidemien under kontroll i Norge, sier han.