Forsker: Familie og venner viktige i arbeidet mot muslimsk ekstremisme

Familie, venner og religiøse autoriteter er viktig for å avbryte radikalisering hos unge muslimer, ifølge en norsk studie.

Postdoktor Rune Ellefsen, som har gjort studien sammen med kriminologiprofessor Sveinung Sandberg, forteller til Dagsavisen at familiemedlemmer og venner har vist seg å spille en viktig rolle i å avbryte radikalisering.

– Et veldig viktig bidrag har vært å guide de som har vært på vei inn i ekstreme miljøer religiøst, og henvise dem til religiøse autoriteter eller nettsteder som viser at IS ikke er noe muslimer kan støtte. Sterke familiebånd binder også personer fra å reise, og foreldre har bidratt ved å nekte barna å være sammen med personer som de vet har bindinger til ekstreme miljøer, sier Ellefsen.

Noen av informantene har også hatt kontakt med Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

– Erfaringene med PST og politiet er litt blandet. Noen forteller at når PST tok kontakt fikk de på en måte en oppvåkning, og at de så støtten til IS i et nytt lys, sier Ellefsen.

Forskerne har intervjuet 26 unge muslimer i Norge. Sju av dem har vært tilknyttet ekstremistiske miljøer, mens 19 er venner eller i familie med muslimer som støttet IS eller ønsket å bli fremmedkrigere i Syria.

Studien, som ikke er publisert, er en del av forskningsprosjektet Radikalisering og motstand , ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo.