Bergen holder minnekonsert på hemmelig sted

Bergen kommune og politiet legger stramme rammer rundt torsdagens 22. juli-markeringer. Grunnen er trusselvurderinger av høyreekstreme.

Høyreekstremisme er fortsatt en trussel, slår PST fast i en ny rapport. Bergen kommune har derfor valgt å ha et strengt sikkerhetsopplegg rundt sin minnekonsert torsdag, melder NRK.

Arrangementet er kun for inviterte og offentligheten for øvrig får ikke vite hvor konserten skal holdes. Den digitale streamingen sendes dessuten med forsinkelse slik at det er mulig å forhindre at den forstyrres.

– Vi må forholde oss til at det er høyreekstreme individer og krefter i dette landet som vil kunne ha interesse av å forstyrre markeringene, sier beredskapssjef Ivar Konrad Lunde til kanalen.

Han begrunner tiltakene med at kommunen ønsker en verdig ramme rundt markeringen, samt å ta hensyn til smittevern.

Stabssjef i Vest politidistrikt, Gustav Landro, understreker at det ikke er kommet konkrete trusler mot noen av arrangementene i Bergen.