Stor pågang ved Kirkens SOS i sommer

Kirkens SOS opplever økt pågang, særlig på telefon. Les mer Lukk

Flere ensomme og personer med psykiske lidelser enn ellers oppsøker Kirkens SOS i ferien. Sist uke mottok de 6.200 henvendelser på telefon, melding og chat.

I de tre foregående ukene var antallet henvendelser rundt 5.500 ukentlig.

De fleste henvendelsene i forrige uke kom på telefon. Telefontjenesten har i ferien hatt en økning på 30 prosent i antall innkomne henvendelser, sammenlignet med perioden januar til mai.

– Kirkens SOS blir kontaktet av mennesker med psykiske lidelser, relasjonsproblemer, ensomhet, sorg, rusproblemer og selvmordstanker. En del barn og unge melder også om mobbing og overgrep, sier generalsekretær Lasse Heimdal.

Mye tyder på at kontrasten mellom eget liv og andres tilsynelatende lykkelige liv virker større i ferier og høytider, ifølge Heimdal.