Hareide kaller Norwegian-bonusene «alvorlig svikt»

Samferdselsminister Knut Arild Hareide var onsdag på Oslo lufthavn i forbindelse Flyrs første avgang. Les mer Lukk

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) mener bonusene til Norwegian-topper vil gjøre det vanskeligere å hjelpe flybransjen neste gang det er krise.

Overfor E24 betegner Hareide bonusene som en «alvorlig svikt» fra Norwegians side.

Avgått Norwegian-sjef Jacob Schram og den nye konsernsjefen Geir Karlsen fikk utbetalt 11 millioner kroner hver i bonus i mai, mens resten av ledergruppa fikk ni måneders lønn i bonus.

– De bonusene som har vært i Norwegian, er ikke bare et problem for Norwegian, men er et problem for hele bransjen og legitimiteten, sier Hareide.

Han mener saken om bonusene «naturlig nok» gjør det mer krevende politisk å hjelpe bransjen igjen.

– Vi er avhengig av tillit til ordningene. Med en gang ledelsen og styret i Norwegian viser en så sviktende dømmekraft som de har vist i denne saken, så stilles det spørsmål ved deres evne til å lede selskapet, sier samferdselsministeren.