Norske klimagassutslipp er lavere enn antatt

Utslippene fra kysttrafikk og utenlandsk sjøfart er lavere enn antatt. Foto: Halvard Alvik / NTB Les mer Lukk

Det er avdekket feil i beregningen av norske klimagassutslipp. Dermed er klimagassutslippene lavere enn først antatt.

Statistisk sentralbyrå skriver onsdag at de nye tallene viser at Norge i fjor hadde klimagassutslipp på 49,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter. I de foreløpige tallene som ble publisert 8. juni, var utslippene beregnet til å være på 50 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Dermed var utslippene i fjor 1,4 prosent lavere enn opprinnelig antatt.

Samtidig er det avdekket lavere utslippstall hvert år helt tilbake til 1990. Årsaken er at det er avdekket en feil i programmet som beregner utslipp fra kysttrafikk og utenriks sjøfart. I 2020 var feilen på 20 prosent, mens den i 1990 var på 11 prosent.

Ifølge de nye tallene var det derfor en nedgang på 3,4 prosent i klimagassutslippene i Norge fra 1990 til 2020.

Også tidligere i år ble det avdekket en feil i SSBs utslippstall. Da var det en feil med beregningen av forbrukstall for marine gassoljer og autodiesel som gjorde at utslippstallene for 2012 til 2019 måtte justeres opp.